این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس: دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس: دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر علیرضا علیخانی

جانشین دبیر: دکتر علیرضا علیخانی

حسن ناصح

دبیر علمی: دکتر حسن ناصح

دکتر محمدرضا سلیمی

دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا سلیمی

صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

تهران شهرک غرب خیابان مهستان کوچه هوافضا
تلفن: 02188366030 داخلی 212
فکس: 02188362011
پست الکترونیکی: iranapa2019@ari.ac.ir
کدپستی: 1465774111