این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس: دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس: دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر علیرضا علیخانی

جانشین دبیر: دکتر علیرضا علیخانی

حسن ناصح

دبیر علمی: دکتر حسن ناصح

دکتر محمدرضا سلیمی

دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا سلیمی

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

• پیشرانش شیمیایی فضایی (سوخت مایع، جامد، هیبرید)، 
 
• پیشرانش هوایی سرعت پایین (رفت و برگشتی، توربوجت، توربوفن، توربوشفت، توربوپراپ)،
 
• پیشرانش هوایی سرعت بالا (رم جت، اسکرم جت، پالس جت)،
 
• پیشرانش الکتریکی، پلاسما، MHD و گاز سرد،
 
• آزمون و عیب‌یابی قطعات و مجموعه‌های پیشرانش،
 
• ارتعاشات، سازه، مواد، متالوژی، تکنیک‌های ساخت،
 
• تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان در سامانه‌های پیشرانش.
 
• سوخت، احتراق، انتقال حرارت و آلاینده‌های سامانه‌های پیشرانش،
 
• ایرودینامیک و آکوستیک سامانه‌های پیشرانشی،
 
• میکرو سامانه‌های پیشرانش هوایی و فضایی،
 
• طراحی سیستمی سامانه‌های پیشرانش هوافضایی (طراحی بهینه و چندموضوعی)،
 
• تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان در سامانه‌های پیشرانش،
 
• و سایر موارد مرتبط با پیشرانش.