این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس: دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس: دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر علیرضا علیخانی

جانشین دبیر: دکتر علیرضا علیخانی

حسن ناصح

دبیر علمی: دکتر حسن ناصح

دکتر محمدرضا سلیمی

دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا سلیمی

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


نویسندگانی که مقالات آنها به صورت پوستر پذیرفته شده، لازم است برای مقاله خود پوستری مطابق الگوی ارائه شده در لینک زیر تهیه نموده، آن را روی کاغذی با سایز 70×50 چاپ و مطابق برنامه زمان‌بندی، در مکان و محل تعیین شده در روز کنفرانس (97/12/8 ) نصب نموده و آن را ارائه نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت از ارائه گواهی پذیرش معذور خواهیم بود.
 بازگشت1397/12/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !