این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس: دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس: دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر علیرضا علیخانی

جانشین دبیر: دکتر علیرضا علیخانی

حسن ناصح

دبیر علمی: دکتر حسن ناصح

دکتر محمدرضا سلیمی

دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا سلیمی

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند که مقالات منتخب چهارمین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوافضای ایران پس از بررسی بر اساس حوزه پژوهشی مقاله در یکی نشریات ذیل قابل چاپ می‌باشند:
فصلنامه علمی – پژوهشی علوم و فناوری فضایی (JSST) – پژوهشگاه هوافضا
مجله علمی – پژوهشی مکانیک هوافضا، انتقال حرارت و پیشرانش – دانشگاه امام حسین (ع)
نشریه علمی – پژوهشی دانش و فناوری هوافضا – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 


بازگشت1397/10/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !