این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس: دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس: دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر علیرضا علیخانی

جانشین دبیر: دکتر علیرضا علیخانی

حسن ناصح

دبیر علمی: دکتر حسن ناصح

دکتر محمدرضا سلیمی

دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا سلیمی

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مهلت ارسال مقاله کامل تا 15 بهمن

پژوهشگرانی که موفق به ارسال چکیده مقاله خود تا تاریخ 97/10/20 نشده‌اند، می‌توانند مقاله کامل خود را تا تاریخ 15 بهمن ماه ارسال نمایند.

ادامه مطلب1397/10/24صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر