این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دکتر فتح اله امی

رئیس کنفرانس: دکتر فتح اله امی

دکتر محمد طیبی رهنی

دبیر کنفرانس: دکتر محمد طیبی رهنی

دکتر علیرضا علیخانی

جانشین دبیر: دکتر علیرضا علیخانی

حسن ناصح

دبیر علمی: دکتر حسن ناصح

دکتر محمدرضا سلیمی

دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا سلیمی

درباره کنفرانس > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

اصول طراحي سيستمي موتورهاي سوخت مايع

1397/12/08
دکتر داود رمش
ظرفیت 20 نفر

شركت كنندگان در صورت برخورداری از آشنایی مقدماتی با موتورهای سوخت مایع ("موسم") و زیر مجموعه‌های آن‌ها، در این دوره می‌توانند با روند كلی طراحی سیستمی "موسم" را از دریافت "صورت مساله‌ی طراحی موتور" تا تدوین مسایل طراحی زیرمجموعه‌های موتور، آشنا شوند. در این كارگاه موضوعات ذیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت:
ـ آشنایی با انواع طرح‌واره‌ها و مدارهای "موسم"
ـ شناخت انواع سیستم‌های پنوموهیدرولیكی و كنترلی موجود در ساختار "موسم"
ـ روش محاسبه‌ی پارامترهای نامی در "موسم"
ـ مبانی بهینه‌یابی پارامترهای سیستمی
ـ روش بررسی تاثیر فاكتورهای درون و برون موتوری بر پارامترهای نامی "موسم"
ـ تعیین انحراف مجاز‌ پارامترهای نامی
ـ ارایه‌ی پارامترها و ویژگی‌های اصلی زیرمجموعه‌های موتور (تدوین مساله‌ی طراحی زیرمجموعه‌ها)
ـ فرآیندهای ناپایای استارت و قطع
ـ دینامیك و شبیه‌سازی فرآیندهای كاری "موسم"
ـ چیدمان زیرمجموعه‌ها و اجزای موتور

لينك اصلي

روش طراحی محفظه موتورهای سوخت مایع

1397/12/09
دکتر اسماعیل ولی زاده
ظرفیت 20 نفر

در این دوره ابتدا پارامترهای اصلی مورد استفاده در موتورهای سوخت مایع معرفی و سپس به معرفی انواع المان های احتراق در موتور شامل محفظه احتراق، نازل، انژکتور و مولد گاز و آشنایی مختصر درمورد سوخت و اکسیدکننده موتور اشاره می شود. سپس به طور مختصر به روش های طراحی بعضی از المان ها از جمله محفظه احتراق، نازل و انژکتور پرداخته خواهد شد.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر